Boklansering og utstilling ; Maria – med ustøe skritt mot voksenliv

Foto: Magne Geir Bøe, Tekst Magne Geir Bøe og Anne-Lene Brattvåg

Boken handler om Maria på 15 år som har Angelman syndrom

Boken er en fotobok  hvor bildene gir et innblikk i hennes hverdagsliv, sett med en fars fotografisk blikk.

Noe av hensikten med boken har vært å vise at det går an å leve et annerledes liv og at det også kan være et godt liv, tross de åpenbare vanskene og manglende evne til å leve et selvstendig liv.


Svart- hvite fotografier er valgt som et virkemiddel for å understreke at Maria lever et annerledes liv. Alle bilder er gjort med analog teknikk.

Boken lanseres 15.09.17 I Galleri Paulsen i Kristiansand med også en utstilling av noen av bildene. En større utstilling vil være å se i Fotografiens hus i Oslo i perioden 04.01.18-28.01.18. Boken og utstillingen fokuserer på det å være annerledes, men ønsker samtidig å vise likheter med andres liv. Annerledesheten kan bidra til å utvide vår barmhjertighet, vårt verdigrunnlag og vårt fokus på hva som er et godt liv. Fotoprosjektet ønsker å skape forståelse og empati for dem med et annet liv enn oss selv, og minne oss om menneskers likeverd.  

Boken koster kr 300,- + porto (kr 77,- som B post) og kan bestilles ved å sende en epost til forfatter: magne.geir.boe@icloud.com . Boken er også tilgjengelig ved Tronsmo bokhandel, Oslo


Mer om boken på nettstedet : 
http://magneb-foto.com 


 

 

 

 

Levert av