Reisesenga The Safety Sleeper
Styret har gått til anskaffelse av reisesenga The Safety Sleeper. Vi tror mange med angelmenn vil kunne ha glede av en slik seng. Medlemmene får nå mulighet til å låne den.

De som ønsker å låne sengen kan kontakte Leann (lema@farsund.kommune.no / tel. 47266111) og reservere når de ønsker å bruke det.  Sengen vil sendes pr post og de som låner betaler bare porto. Etter låneperioden oppbevares sengen hos deg som låner det til neste familie ønsker å låne den. På denne måten unngår vi dobbel porto.

Les mer om senga her.

Levert av