Norsk Forening for Angelmans syndrom

Norsk Forening for Angelman Syndrom, NFAS, ble stiftet i 1997 og teller i dag 395 medlemmer, hvorav 77 har Angelmans syndrom. Foreningen arbeider for å styrke og fremme kunnskapen om syndromet, og for at foreldre, søsken, pårørende og fagfolk får treffe hverandre for å utveksle erfaringer og dele kunnskap.

Foreningens styre består av:

  • Leder: Leann Bell Martinsen
  • Nestleder: Thomas Haave Backe
  • Kasserer: Anders Nord
  • Sekretær: Trude Holmsen
  • Styremedlem: Hallgeir Huse
  • Varamedlemmer: Stig Solbakk og Yngvar Gunnlaugsson

Levert av