Navn
Fødselsdato (dd.mm.åååå)
Mobiltelefon
Bostedsadresse
Postnummer/sted
E-postadresse


Navn på familiemedlem med Angelmann

Evt annen relasjon
Vilkår for medlemskapet.

  • Kontingenten bestemmes årlig i årsmøtet og er nå 50,- kr per person per år. Kontingenten betales inn ved innmelding. Ellers i januar hvert år.
  • Medlemskapet gjelder til medlemmet selv melder seg ut. Dette må skje innen 15. desember året før medlemskapet avsluttes.
  • Du vil motta en sms/e-post hvor du må bekrefte at du ønsker å være medlem i NFAS.