Velkommen til kurs/foreldresamling 

Kurset/samlingen avholdes i år på Hamar fra 19. til 21. oktober.

Som vanlig vil helga inneholde foredrag som er aktuelle for diagnosen og gode muligheter for å utveksle erfaringer medlemmene i mellom.  
I år vil vi blant annet få høre fra fjorårets konferanse om Angelmans syndrom i USA. Endelig program og invitasjon med påmeldingsinformasjon vil komme i løpet av uke 34.

Vet du/dere at dere skal delta og skal bruke fly er det flott å bestille allerede nå mens det er rimelige billetter å få.

Levert av