Kurs på Frambu: Angelmans syndrom og alternativ og supplerende kommunikasjon


15. januar arrangeres det kurs om ASK og Angelns syndrom for tjenesteytere.

Les mere her

Levert av