Tilrettelegging i en Angelmannfamilie

Lørdag 20. oktober arrangerer vi kurset Tilrettelegging i en Angelmannfamilie på First Hotel Victoria på Hamar. Kurset arrangeres i forbindelse med en foreldresamling foreningen har for sine medlemmer denne helgen og målgruppen for kurset er foreldre og eldre søsken av personer med Angelmans syndrom, men kurset er åpent for andre deltagere.

Gjennom kurset får vi belyst livet sammen med personer med Angelmanns syndrom fra flere vinkler og vi får høre fra Angelman Syndrom Foundations konferanse i 2017, vi får innblikk i BPA-ordninger og Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede gjennom både teori og praksis.

Hele programmet finner du her.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 10. september 2018
Påmelding skjer ved å sende e-post med navn på deltagere til: andersnord@me.com samt ved å betale avgift/egenandel til konto: 1503 25 64213

NB!Det er viktig å presisere at det er KURSET du melder på til i e-posten da det også er en samling for medlemmer i forbindelse med dette kurset.

Levert av