Støtte til bil - gruppe 2

De fleste av våre medlemmer opplever et behov for stor og funksjonell bil når personen med Angelmans syndrom bli for tung til å kunne løftes inn og ut av vanlig bil. Mange opplever også at det er behov for god plass rundt personen med Angelmans syndrom inne i bilen og at det er behov for spesialtilpasset sete både for på- og avstigning og forsvarlig sikring under bilturen.

Det er til god hjelp å kunne få støtte til kassebil med heis/rampe og annet tilpasset utstyr fra NAV. Denne bilen må det søkes om, og bilen bestilles av NAV. I de senere år har det vist seg at noen av våre medlemmer har fått avslag på søknad om bil, og måttet anke eller gå rettens vei for å få bilen vi mener våre medlemmer har krav på. Andre har fått innvilget bil etter første søknad.

Under finnes lenker til nyttige dokumenter å bruke i søknad- eller ankesammenheng. 

Anders Nord (mob: 907 30 505) og Katrine Oreld (mob: 924 03 598) i foreningen kan kontaktes hvis du/dere har spørsmål eller ønske å drøfte problemstillinger rundt gruppe 2 bil og stønad til denne. De er også behjelpelige med beskrivelser og tekster fra søknader og anker. Du kan få tilsendt dette ved å ta direkte kontakt. 


Kjennelse fra trygderetten om gruppe 2 bil.pdf
Frambu uttalelse vedr Bil.pdf
NAV. Om bil og utstyr til bil


Levert av