Innmelding i Norsk Forening for Angelmans syndrom


Ønsker du å bli medlem i Norsk Forening for Angelmans syndrom fyller du ut skjema under

Skal du melde inn flere medlemmer f.eks. ektefelle og barn må skjemaet fylles ut på nytt for hvert enkelt medlem.

Nye medlemmer over 15 år må bekrefte ønsket medlemskap ved å svare på en tilsendt e-post/sms i etterkant av innmeldingen. Denne sendingen foregår manuelt, det må derfor påregnes noe tid før e-post/sms kommer.

Får du problemer med innmelding så kontakt foreningen på post@angelman.no

Levert av