Info fra styret

27.08.2020

 

Kristiansand 2021

21.-23. mai 2021

27.08.2020

 

Angelmannskapet

Nytt Angelmannskapet

18.10.2019

 

Eidene røde kors 2019

09-11. august var NFAS tilbake på Eidene, Tjøme. To år etter 20-års jubileet

04.09.2019

 

Angelman today

Tidsskrift på engelsk om ressurser, forskning og inspirasjon

27.02.2019

 

Sjekk ut Angelman Academy

Sjekk ut Angelman Academy, en nettressurs for foreldre, lærere og andre omsorgspersoner for personer med Angelmans syndrom.

11.12.2018

 

Stiftelsen SOR

Stiftelsen SOR har som visjon at alle mennesker med utviklingshemming skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre.

07.03.2018

 

Familiesamling på Heia Eidene 2017

22. – 24. september arrangerte foreningen familiesamling på Heie Eidene i anledning vårt 20-årsjubileum.

26.09.2017

 

Maria - med ustøe skritt mot voksenliv

Magne Geir Bøe og Anne-Lene Brattvåg lansere 15. september boken Maria - med ustøe skritt mot voksenliv. Boka handøer om Maria på 15 år som har Angelmans syndrom.

05.09.2017

 

Sjelden.no

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. De tilbyr oppdaterte, relevante og tilgjengelige kurs og digitale læringsressurser.

23.06.2017

 

Gøy på nett!

Vi lager nå en side hvor vi samler musikk, filmer og apper som vi har erfart at angelmanbarna våre liker. Ta en titt under fanen Gøy på nett!

06.11.2016

 

Midler til teknologisk støtte til fritidsaktiviteter

Det er mulig å søke Helsedirektoratet om midler til teknologisk støtte til fritidsaktiviteter til barn og unge med nedsatt funksjonsnivå og deres familier.

18.05.2016

 

Reisesenga The Safety Sleeper

Styret har gått til anskaffelse av reisesenga The Safety Sleeper. Vi tror mange med angelmenn vil kunne ha glede av en slik seng. Medlemmene får nå mulighet til å låne den.

26.02.2016

Kommunikasjon

Vi ser kommunikasjon er et tema foreldre og pårørende til personer med Angelmans syndrom er veldig opptatt av. Det er mye som skjer og mange som jobber med å få mer informasjon og kompetanse innen for ASK (alternativ og suplerende kommunikasjon).  Alle barn har rett til å få uttrykket seg. Barn som ikke utvikler verbal tale skal gis alternative muligheter. Det viser seg at personer med Angelmans syndrom ofte kan lære å bruke et symbolspråk - enten i form av et kommunikasjonssystem i bokform, på talemaskiner eller nettbrett. 


Nedenfor er noe tips:

 

  • StatPed. Nettsted med filmer og ferdig pakker for å arbeide med ask. Alle som jobber rundt en bruker kan bruke samme brukernavn og passord. Link til Statped, ASK.
  • International Society For Augmentative And Alternative Communication har mye bra informasjon. http://www.isaac.no/

  • Milla Says - app for læring og deling av tegn. Her kan alle i brukerens nettverk inviteres med for å kunne lagre eller motta tegn. (Også med PCS-symboler) 


Oversikt over kommunikasjonssystem - ASK, hardware og firma

Levert av