Kommunikasjon

Vi ser kommunikasjon er et tema foreldre og pårørende til personer med Angelmans syndrom er veldig opptatt av. Det er mye som skjer og mange som jobber med å få mer informasjon og kompetanse innen for ASK (alternativ og suplerende kommunikasjon).  Alle barn har rett til å få uttrykket seg. Barn som ikke utvikler verbal tale skal gis alternative muligheter. Det viser seg at personer med Angelmans syndrom ofte kan lære å bruke et symbolspråk - enten i form av et kommunikasjonssystem i bokform, på talemaskiner eller nettbrett. 


Nedenfor er noe tips:

 

  • StatPed. Nettsted med filmer og ferdig pakker for å arbeide med ask. Alle som jobber rundt en bruker kan bruke samme brukernavn og passord. Link til Statped, ASK.
  • International Society For Augmentative And Alternative Communication har mye bra informasjon. http://www.isaac.no/

  • Milla Says - app for læring og deling av tegn. Her kan alle i brukerens nettverk inviteres med for å kunne lagre eller motta tegn. (Også med PCS-symboler) 


Oversikt over kommunikasjonssystem - ASK, hardware og firma

Levert av