Kommunikasjon

Vi ser kommunikasjon er et tema foreldre og pårørende til personer med Angelmans syndrom er veldig opptatt av. Det er mye som skjer og mange som jobber med å få mer informasjon og kompetanse innen for ASK (alternativ og suplerende kommunikasjon).  Alle barn har rett til å få uttrykket seg. Barn som ikke utvikler verbal tale skal gis alternative muligheter. Det viser seg at personer med Angelmans syndrom ofte kan lære å bruke et symbolspråk - enten i form av et kommunikasjonssystem i bokform, på talemaskiner eller nettbrett. 
Nedenfor er noe tips:

 

  • StatPed. God Ask. Nettsted med filmer og ferdig pakker for å arbeide med barn og ask i barnehage. Brukernavn og passord kjøpes på StatPed sine sider. 200,-kr per barn. Alle som jobber rundt et barn kan bruke samme brukernavn og passord.

  • Frambus hjemmeside. Her finner du en temaside om kommunikasjon og ASK. Her er linken.
  • International Society For Augmentative And Alternative Communication har mye bra informasjon.  http://www.isaac.no/
  • Abilia ferdig grunnpakke med symboler. ASK-pakke.


Oversikt over kommunikasjonssystem - ASK, hardware og firma

Levert av