Kontingent

Medlemskontigent betales inn på kontonummer 1503 25 64213 eller via Vipps til vippsnummer 20696 i starten av hvert kalenderår.

I 2018 er medlemskontingenten krone 50,- per medlem.


Reiseregning

Har du hatt utgifter til reising som skal dekkes av foreningen bruker du skjemaet under.
Regningen sendes per post til Anders Nord.

mal -REISEREGNING.pdf


Levert av