Norsk Forening for Angelmans syndrom

Norsk Forening for Angelman Syndrom, NFAS, ble stiftet i 1997 og teller i dag 450 medlemmer, hvorav 84 har Angelmans syndrom. Foreningen arbeider for å styrke og fremme kunnskapen om syndromet, og for at foreldre, søsken, pårørende og fagfolk får treffe hverandre for å utveksle erfaringer og dele kunnskap.

Foreningens styre består av:
  • Leder: Thomas Haave Backe
  • Styremedlem: Leann Bell Martinsen
  • Styremedlem: Anders Nord
  • Styremedlem: Elise Hovde Ingolfsen
  • Styremedlem: Hallgeir Huse
  • Styremedlem: Yngvar Gunnlaugsson

  • Varamedlem: Lars Andreassen

Levert av