Norsk Forening for Angelmans syndrom

Norsk Forening for Angelman Syndrom, NFAS, ble stiftet i 1997 og teller i dag 450 medlemmer, hvorav 84 har Angelmans syndrom. Foreningen arbeider for å styrke og fremme kunnskapen om syndromet, og for at foreldre, søsken, pårørende og fagfolk får treffe hverandre for å utveksle erfaringer og dele kunnskap.

Foreningens styre består av:

  • Leder: Leann Bell Martinsen

  • Nestleder: Thomas Haave Backe

  • Kasserer: Anders Nord

  • Sekretær: Trude Holmsen

  • Styremedlem: Hallgeir Huse

  • Varamedlemmer: Yngvar Gunnlaugsson og Lars Andreassen

Levert av