Styret i 2018

  • Leder: Leann Bell Martinsen
  • Nestleder: Thomas Haave Backe
  • Kasserer: Anders Nord
  • Sekretær: Trude Holmsen
  • Styremedlem: Hallgeir Huse
  • Varamedlemmer: Yngvar Gunnlaugsson og Lars Andreassen

 

 

Levert av