Styret i 2019

  • Leder: Thomas Haave Backe
  • Styremedlem: Leann Bell Martinsen
  • Styremedlem: Anders Nord
  • Styremedlem: Elise Hovde Ingolfsen
  • Styremedlem: Hallgeir Huse
  • Styremedlem: Yngvar Gunnlaugsson

  • Varamedlem: Lars Andreassen

 

 

Levert av