Kommunikasjon

Vi ser kommunikasjon er et tema foreldre og pårørende til personer med Angelmans syndrom er veldig opptatt av. Det er mye som skjer og mange som jobber med å få mer informasjon og kompetanse innen for ASK (alternativ og suplerende kommunikasjon). Alle barn har rett til å få uttrykket seg. Barn som ikke utvikler verbal tale skal gis alternative muligheter. Det viser seg at personer med Angelmans syndrom ofte kan lære å bruke et symbolspråk – enten i form av et kommunikasjonssystem i bokform, på talemaskiner eller nettbrett.

Nedenfor er noe tips:

Oversikt over kommunikasjonssystem – ASK, hardware og firma

KONTAKT

NORSK FORENING FOR ANGELMAN SYNDROM

“Interesseorganisasjon for personer med Angelman syndrom og deres pårørende. Foreningen arrangerer samlinger for familier med personer med AS og foreldresamlinger”

Adresse:
c/o Thomas Haave Backe
Kirkelina 1, 3406 TRANBY

Telefon: 917 26 412
E-post: post@angelman.no

KONTAKT OSS

Fyll ut skjemaet under, og vi tar kontakt