Norsk forening for Angelmans syndrom
, NFAS, ble stiftet i 1997 og teller i dag 512 medlemmer, hvorav 85 har Angelmans syndrom. 

Foreningen arbeider for å styrke og fremme kunnskapen om syndromet, og for at foreldre, søsken, pårørende og fagfolk får treffe hverandre for å utveksle erfaringer og dele kunnskap. 

Nettsiden er opprettet for å gi målgruppen en felles portal som gir lik tilgang til den informasjonen foreningen har om syndromet. 

Vi er også på Facebook, der foreningen har sin offisielle side og hvor foreldre/pårørende har en lukket side.

Levert av