Sjelden.no bygger kompetansemiljø for digital læring

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. De tilbyr oppdaterte, relevante og tilgjengelige kurs og digitale læringsressurser med høy kvalitet.

Dette blir en spennende side for personer som jobber rundt våre barn.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser arbeider for kompetanseutvikling, kompetansespredning og likeverdige tjenester. Digitalisering av feltet læring og kompetanseutvikling gir et stadig større mulighetsrom og flere kanaler for å formidle kunnskap effektivt. Sjelden.no skal bidra til at relevant, kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig for deres målgrupper når behovet for informasjon om sjeldne diagnoser er tilstede.

Sjelden.no er organisert med en stab og en fagredaksjon. Staben består av redaktør, kursutviklere og multimediaprodusent. Sammen med fagredaksjonen bygger staben et tverrfaglig kompetansemiljø for digital kunnskapsdeling.

Det første skrittet på veien mot likeverdige tjenester for personer med sjeldne diagnoser starter med kunnskap.

Læringsportalen Sjelden.no skal tilby fagpersoner og tjenesteytere kunnskapen de trenger, når de trenger den.

Siden finner dere her: Sjelden.no

KONTAKT

NORSK FORENING FOR ANGELMAN SYNDROM

“Interesseorganisasjon for personer med Angelman syndrom og deres pårørende. Foreningen arrangerer samlinger for familier med personer med AS og foreldresamlinger”

Adresse:
c/o Thomas Haave Backe
Kirkelina 1, 3406 TRANBY

Telefon: 917 26 412
E-post: post@angelman.no

KONTAKT OSS

Fyll ut skjemaet under, og vi tar kontakt