Sjekk ut Angelman Academy

Sjekk ut Angelman Academy

Sjekk ut Angelman Academy Sjekk ut Angelman Academy, en nettressurs for foreldre, lærere og andre omsorgspersoner for personer med Angelmans syndrom. www.angelmanacademy.org KONTAKT NORSK FORENING FOR ANGELMAN SYNDROM “Interesseorganisasjon for personer med Angelman...
Stiftelsen SOR

Stiftelsen SOR

Stiftelsen SOR Stiftelsen SOR har som visjon at alle mennesker med utviklingshemming skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre.På hjemmesiden til stiftelsen publiseres det en del interessant stoff for oss med...
Maria – med ustøe skritt mot voksenliv

Maria – med ustøe skritt mot voksenliv

Boklansering og utstilling ; Maria – med ustøe skritt mot voksenliv Boken handler om Maria på 15 år som har Angelman syndrom Boken er en fotobok hvor bildene gir et innblikk i hennes hverdagsliv, sett med en fars fotografisk blikk. Noe av hensikten med boken har vært...
Stiftelsen SOR

Sjelden.no

Sjelden.no bygger kompetansemiljø for digital læring Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. De tilbyr oppdaterte, relevante og tilgjengelige kurs og digitale læringsressurser med høy kvalitet....
Stiftelsen SOR

Teknologisk støtte til fritidsaktiviteter

Teknologisk støtte til fritidsaktiviteter til barn og unge med nedsatt funksjonsnivå Det er mulig å søke Helsedirektoratet om midler til teknologisk støtte til fritidsaktiviteter til barn og unge med nedsatt funksjonsnivå og deres familier. Målet med...
Reisesenga The Safety Sleeper

Reisesenga The Safety Sleeper

Reisesenga The Safety Sleeper Styret har gått til anskaffelse av reisesenga The Safety Sleeper. Vi tror mange med angelmenn vil kunne ha glede av en slik seng. Medlemmene får nå mulighet til å låne den. De som ønsker å låne sengen kan kontakte foreningen på...